חשמל שקעים ומתאמים

אספקת החשמל הסטנדרטי בתאילנד הוא 220V ב50 מחזורים (50Hz). שקעי חשמל הם בדרך כלל סוג של שני פינים שטוחים או עגולים, אבל יש מגמת הארקה שלושה פינים שקעים במבנים מודרניים רבים. מתאמים וממירים מתח עבור כל סוג תקע בינלאומיים זמינים בחנויות החומרה וחנויות הכלבו ביותר.

בגדול, החשמל והשקעים הם כמו בארץ, ואין צורך מיוחד בממרים או במתאמים.